Trygdedrøftingene er sluttført

Publisert 

Årets trygdedrøfting mellom Regjeringen, pensjonistforbundene og arbeidstakerorganisasjonene ble sluttført 19. mai.

Trygdedrøftingene er sluttført

I drøftingsmøtene 18. og 19. mai ble det enighet om tallgrunnlag til grunn for regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner.

Nytt grunnbeløp fra 1. mai 2016 er kr. 92.576, som er en økning på 2,78 %. Pensjoner under utbetaling reguleres med 2,01 %, noe som er lavere enn forventet prisvekst.

Akademikerne hadde følgende protokolltilførsel:

Akademikerne imøteser at Regjeringen legger fram en sak for Stortinget om reguleringsprinsippene for løpende alderspensjoner. Formålet med en slik gjennomgang er å ivaretat Stortingets opprinnelige intensjon om å sikre alderspensjonistene gjennomsnittet av pris- og lønnsutviklingen over tid.

Les mer på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider.