Tid for hybrid

Publisert 

Dagens Næringsliv skriver 17.03.2015 om at mange bedrifter skroter sin ytelsesordning og går over på innskuddspensjon. Akademikerne mener at hybrid pensjon kan være et bedre alternativ.

Tid for hybrid

Debattinnlegg i DN, 23. mars 2015 av Knut Aarbakke.

For både hybrid pensjon og innskuddspensjon fastsettes et beløp i prosent av lønn som spares til pensjon hvert år. Den største forskjellen mellom produktene er imidlertid at det er lagt større vekt på garantier for pensjonen i hybridordningene enn i innskuddsordningene.

At hybrid pensjon på mange måter er et bedre alternativ til ytelsespensjon enn det innskuddspensjon er, vises i en rapport Akademikerne nettopp har fått utarbeidet om likheter og forskjeller mellom hybrid pensjon og innskuddspensjon. Rapporten viser at hybrid pensjon kan sikre livsvarig utbetaling av pensjoner – noe innskuddspensjon ikke gjør – og at særlig kvinner kommer langt bedre ut med å ha en hybridordning enn en innskuddsordning.

Jeg har imidlertid merket meg motstanden fra forsikringsselskapene når det gjelder å tilby hybridordninger, og er glad for å se at enkelte selskaper nå endelig tilbyr produktet. Med tanke på at hybridpensjon både kan sikre pensjonen og reguleringen av denne, samt sikre livsvarig utbetaling, mener jeg at langt flere bedrifter bør vurdere hybrid pensjon fremfor innskuddspensjon.

Sikker pensjon og livsvarig utbetaling er et gode ikke bare for de ansatte, men for samfunnet som helhet. Jeg savner at forsikringsselskapene går mer aktivt ut og snakker om fordelene med hybridpensjon. Det er et godt alternativ til innskuddspensjon, og bevisstheten rundt produktet må heves både blant bedrifter og ansatte som nå endrer sine pensjonsordninger.