Skal utrede ny offentlig tjenestepensjon

Publisert 

Arbeids- og sosialministeren og partene i arbeidslivet ble fredag 12. juni enige om å starte et arbeid med sikte på finne bedre pensjonsløsninger for offentlig ansatte.

Skal utrede ny offentlig tjenestepensjon

I første omgang skal departementet gjennomføre en utredning. Fram mot slutten av november skal det utarbeides en rapport om nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsordninger. Partene får underveis i arbeidet mulighet til å gi innspill til temaer som bør omtales og kommentere utkast til rapporten.

Les mer på Arbeids- og sosialdepartementets sider.

Les også