Samarbeid om raskere integrering

Publisert 

Akademikerne var representert i dagens møte i arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Her ble det blant annet undertegnet en samarbeidserklæring om raskere integrering av innvandrere med fluktbakgrunn inn i arbeidslivet. – Akademikerne hilser denne erklæringen velkommen, sier Curt A. Lier, styremedlem i Akademikerne.

Samarbeid om raskere integrering

Akademikerne er glade for at samarbeidserklæringen om raskere integrering av innvandrere med fluktbakgrunn i arbeidslivet nå er på plass. Flyktningsituasjonen gjør at Norge står overfor nye utfordringer. Det er avgjørende at flyktninger lærer seg norsk og kommer seg i arbeid og partene i arbeidslivet er sentrale for å lykkes i integreringen på arbeidsmarkedet.

- Det er sløsing med ressurser ikke å få folk i arbeid. Menneskene som kommer til Norge, har evner og ressurser som må tas i bruk, og vi må raskt kartlegge den kompetansen asylsøkere bringer med seg. Dette er et avgjørende første skritt for å få folk kjapt ut i arbeid, sier Lier.

Flere flyktninger kommer til Norge med høyere utdanning fra hjemlandet. Akademikerne har flere ganger etterlyst bedre kartleggingsrutiner.

Vi må klare å nyttiggjøre oss av kompetansen flyktningene kommer med. For å gjøre dette trenger vi effektive rutiner for kartlegging av utdanning og for godkjenning av den. Godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning bidrar til å ivareta hensyn til sikkerhet, liv og helse. De skal sikre at søkerne har de nødvendige kvalifikasjoner som kreves i Norge i yrket de skal utøve, eller for å kunne studere videre. Det er viktig, sier Lier.

For folk med høyere utdanning kan det også være behov for å ta tillegg før man kan få utdanningen godkjent i Norge.

- Nå er det viktig at utdanningsinstitusjonene utvikler tilbud til de som trenger å supplere den utdanningen de har fra hjemlandet med et år eller to for å få norsk godkjenning, sier Lier.

For Akademikerne deltok også organisasjonssjef Anne Folkvord i møtet i tillegg til styremedlem, Curt A. Lier.

Se Arbeids- og sosialdepartementets nettside.