SSB: Økte utgifter pga tidlig uttak av pensjon vil ikke tas igjen ved senere innsparinger

Publisert 

SSB har nylig publisert nye fremskrivninger for folketrygdens utgifter til pensjon etter pensjonsreformen som viser at et langt større uttak enn forventet av pensjon før 67 år som kombineres med arbeidsinntekt gir en langt større økning i folketrygdens utgifter på kort sikt.

SSB: Økte utgifter pga tidlig uttak av pensjon vil ikke tas igjen ved senere innsparinger

På lang sikt vil utgiftene bli noe lavere enn tidligere anslått, men denne reduksjonen veier ikke fullt ut opp for utgiftsøkningen på kort sikt.

Les mer hos SSB for hele analysen (ekstern lenke).