Pensjonsreformen virker: vekst i sysselsetting for eldre

Publisert 

Pensjonspolitisk arbeidsgruppe, som er en undergruppe til Arbeids- og pensjonspolitisk råd, og som består av representanter fra myndighentene og partene i arbeidslivet, har avgitt en ny rapport «Pensjonsreformen, hva har skjedd?».

Pensjonsreformen virker: vekst i sysselsetting for eldre

I rapporten er det oppdaterte tall fra 2013 som blant annet viser følgende:

• Det har vært vekst i sysselsettingen for de fleste aldersgrupper over 60 år i de siste tre årene.

• Andelen av befolkningen i aldersgruppen 62–66 år som ikke mottar noen form for pensjon har blitt redusert fra 2010 til 2013.

• Blant de som har tatt ut alderspensjon før fylte 67 år er det en sterk overvekt av menn.

• Andelen som fortsetter i arbeid er nå klart høyere i privat sektor med AFP enn det den var før reformen.

• Antallet AFP-pensjonister i offentlig sektor har ifølge foreløpige tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet blitt redusert med nær 10 prosent fra 2011 til 2013.

• Mange har benyttet seg av muligheten til å ta ut pensjon før 67 år, og blant de som mottar alderspensjon i alderen 62–66 år er det mange som har en relativt høy yrkesinntekt.

Du kan finne hele rapporten på hjemmesidene til Arbeids- og sosialdepartementet (lenke).