Moderne pensjon til ektefelle, samboer og barn?

Publisert 

Flere tjenestepensjonsordninger gir pensjon til etterlatte dersom arbeidstageren dør. De fleste slike pensjoner blir enda beregnet ut fra folketrygden som gjaldt før 2011. Kan de moderniseres?

Moderne pensjon til ektefelle, samboer og barn?

I forrige nummer av Magma,  Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, skriver Actecan i en artikkel at pensjonsreformen har gitt endringer i alderspensjon og uførepensjon fra folketrygden. Men at etterlattepensjonen fra folketrygden imidlertid ikke er helt tilpasset ny alderspensjon enda.  

Les i Magma - Econa's tidsskrift for økonomi og ledelse - Moderne pensjon til ektefelle, samboer og barn?