Møte om offentlig tjenestepensjon

Publisert 

Partene i arbeidslivet har i dag hatt et møte med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om offentlige tjenestepensjoner.

Møte om offentlig tjenestepensjon

- Møtet ble gjennomført i en god tone. Vi jobber nå med å utarbeide et mandat for den videre prosessen som vi ser frem til. Pensjon er et stort og viktig spørsmål for våre medlemmer. Vi er opptatt av å finne gode og varige løsninger, sier forhandlingslederne Anders Kvam i Akademikerne stat og Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne kommune.

Les tidligere sak: Et grunnlag for videre prosess om offentlig tjenestepensjon.