Kostnader holdes utenfor satsene for ny tjenestepensjon

Publisert 

Finanskomiteen har avgitt sin innstilling om lov om tjenestepensjon. Akademikerne er svært fornøyd med at de varsler at kostnadene ved ordningen ikke skal tas inn i satsene for ny tjenestepensjon som foreslått.

Kostnader holdes utenfor satsene for ny tjenestepensjon

Finanskomiteen ber videre om at tilsvarende blir gjort gjeldende for innskuddspensjon. Dette har som kjent vært praksis i innskuddspensjon, men Finansdepartementet har nylig uttalt at dette ikke har vært i tråd med deres lovforståelse.

-Vi er fornøyd med at kostnadene ved ordningen ikke skal tas inn i satsene for ny tjenestepensjon. Vi er derimot skuffet over at innskuddssatsene for selvstendig næringsdrivende ikke er nevnt med et ord i innstillingen. Det er uforståelig at ikke disse skal kunne få samme sparemuligheter som arbeidstakere, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Stortinget vil behandle lovforslaget 5. desember, og det er forventet at loven skal tre i kraft fra nyttår.

Ingen forskrifter vil imidlertid være i kraft på dette tidspunktet. Komiteen ber spesielt om at Finansdepartementet arbeider videre med:

• overgangsregler fra ytelsesordninger
• vurdering av økt grense for utbetalingstid i innskuddspensjonsloven til minimum 80 år (er i dag 77 år) i tråd med reglene i ny tjenestepensjon
• vurdering av ytterligere tilpassing av arbeidstakers tilskudd i innskuddsloven til ny tjenestepensjon.

Se hele innstillingen fra Stortingets finanskomite her.