Jobb etter 67 år gir rett på mer pensjon, men behøver ikke være dyrt for arbeidsgiver

Publisert 

Selv om du har opptjent full pensjon i ytelsesordingen din skal du få mer opptjening om du jobber etter 67 år. Dette støtter godt opp om arbeidslinjen i pensjonsreformen.

Jobb etter 67 år gir rett på mer pensjon, men behøver ikke være dyrt for arbeidsgiver

Minimumskravene til ytterligere opptjening er nå avklart i brev fra Finansdepartementet til NHO (ekstern lenke), og det er lik minimumskravene i obligatorisk tjenestepensjon.

Mer om reglene for opptjening av pensjon rundt 67 år, og at dette kan være rimeligere enn å ha yngre arbeidstakere i bedriften, kan du også lese om i denne artikkelen hos Senter for Seniorpolitikk.