Innskuddspensjon – arv eller pensjon til etterlatte?

Publisert 

I seneste nummer av MAGMA, Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, kan man lese en artikkel om innskuddspensjon - arv eller pensjon til etterlatte? Artikkelen er skrevet av Sissel Rødevand og Fredrik Haugen i Actecan.

Innskuddspensjon – arv eller pensjon til etterlatte?

I denne artikkelen vurderes etterlattepensjon opp mot «arven» de etterlatte får dersom den som dør, hadde innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver.

Innskuddspensjon er en ren spareordning, i den forstand at dersom arbeidstakeren dør, vil de etterlatte få de verdiene som ligger i innskuddspensjonsordningen. Dette er i motsetning til ytelsespensjon eller hybridpensjon, hvor verdiene knyttet til alderspensjonen blir delt ut til forsikringskollektivet ved død.

Les hele artikkelen her.