Hvorfor midlertidig pensjon?

Publisert 

Jon Hippe ved Fafo tar i et innlegg i DN 15. mars opp utfordringen knyttet til at 1,3 millioner arbeidstagere har en innskuddspensjon der utbetalingen opphører når de blir 77 år. Akademikerne er også bekymret for det.

Hvorfor midlertidig pensjon?
Knut Aarbakke

Debattinnlegg av Knut Aarbakke, leder av Akademikerne. Publisert i DN, 29. mars 2016.

I et system der noen har livslang tjenestepensjon og andre har en tidsavgrenset ordning, risikerer vi store inntektsskiller. Og perioden med disse inntektsforskjellene blir stadig lengre.

Dersom vi tar utgangspunkt i Finanstilsynets prognoser, vil en mann født i 1970 ha en forventet levealder på 90 år. En kvinne født i 1970 har en forventet levealder på 93 år. Dagens arbeidstagere med en tidsbegrenset innskuddspensjon, kan altså risikere å leve i 10 til 20 år uten andre pensjonsytelser enn folketrygden.

Dette er ikke godt nok. Og det er ikke uten grunn at Arbeids- og sosialdepartementet rett før jul foreslo at en ny offentlig tjenestepensjon skal ha livsvarig utbetaling. Akademikerne ber om at livsvarig utbetaling av pensjon også blir det normale fra innskuddspensjonsordningene i privat sektor.

Jeg er enig med Hippe i at vi ikke kan lukke øynene for den sosialpolitiske utfordringen som dagens forskjeller i pensjonssystemene skaper. Siden ingen arbeidstagere har rukket å opptjene fulle rettigheter i de nye innskuddsordningene, har vi faktisk tid til å gjøre justeringer før det er for sent.