Høringsuttalelse om diverse forenklinger i forskrift til virksomheter som har medlemsskap i Statens pensjonskasse

Publisert 

Akademikerne har avgitt en høringsuttalelse der vi påpeker at forpliktelsene i SPK burde vært fondert og fulgt de samme reglene som gjelder gjelder for andre pensjonsinnretninger i Norge.

Høringsuttalelse om diverse forenklinger i forskrift til virksomheter som har medlemsskap i Statens pensjonskasse

Ellers har Akademikerne et par kommentarer til ordlyden i forskriften. Lenke til Akademikernes høringsuttalelse.