Barnetillegg til uførepensjon

Publisert 

Finanskomiteen i Stortinget har nå foreslått at barnetillegget til uførepensjon i privat sektor blir likt barnetillegget i offentlig sektor.

Barnetillegg til uførepensjon

Regjeringen hadde foreslått at barnetillegg til uførepensjon i privat sektor skulle være ulikt det som gjelder i offentlig sektor. Akademikerne har tidligere påpekt at ulikt barnetillegg i offentlig og privat sektor vil være uheldig. Nå har finanskomiteen altså foreslått at barnetillegget blir likt.

Finanskomiteens innstilling finnes her (ekstern lenke til Stortinget)