Bør aldersgrensene i folketrygden heves?

Publisert 

Vista Analyse har vurdert fordeler og ulemper ved å heve den nedre aldersgrensen for å ta ut alderspensjon i folketrygd ved 62 år, grensen for rett til minstepensjon fra 67 år og den øvre aldersgrensen for uttak ved 75 år.

Bør aldersgrensene i folketrygden heves?

Vista Analyse har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet vurdert mulige effekter av å øke aldersgrensene i folketrygden i takt med forventet økt levealder. Deres vurderinger er gitt i Rapport 2015/01 «Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem» (Ekstern lenke til Arbeids- og sosialdepartementet).

I følge rapporten er det gode argumenter for at aldersgrensene i folketrygden heves over tid i takt med økningen i forventet levealder. Hele pensjonssystemet er basert på at arbeidstakerne skal jobbe lenger for å dempe effekten av økende levealder, og det er grunn til å anta at aldringsprosessen og ”utslitthet” også følger forventet levealder heter det i rapporten.

I henhold til Vistas analyser, vil effekten på arbeidstilbudet være større ved å øke 62- og 67-årsgrensene, enn ved å øke 75-årsgrensen. Størst effekt på arbeidstilbudet vil det bli dersom 62-årsgrensen heves. Dette vil også gi best uttelling på offentlige finanser, fremgår det av rapporten.

Akademikerne vil følge departementets videre arbeid med pensjonsrelaterte aldersgrenser tett.