Akademikerne positive til å utrede fripoliser

Publisert 

Finanskomiteens representanter fra Ap, Sp og Venstre ber regjeringen sette ned et utvalg som gis mandat til å foreslå regler og tiltak som kan bidra til at garanterte fripoliser kan forvaltes på en mer bærekraftig måte. – Dagens fripoliser gir helt klart ikke en god nok pensjon, og regjeringen burde tatt tak i dette for lenge siden. Vi hilser en utredning velkommen, sier Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.

Akademikerne positive til å utrede fripoliser

Stortingets Finanskomite kom med sin innstilling til Finansmarkedsmeldingen 2015 og i denne lå det et forslag om å sette ned et utvalg for å utrede forvaltningen av fripoliser. Venstres representant i Finanskomiteen, Terje Breivik, påpekte følgende i innstillingene: «Verdien av nordmenns fripoliser var om lag 238 mrd. kroner ved utgangen av 2015. Det er ingen konkurranse om forvaltning av fripoliser. Fripoliseinnehavere er i dag låst til en leverandør og får ikke flytte fripolisen, selv om de måtte ønske det. Dagens lovkrav om årlig, endelig tildeling av rentegaranti og avkastningsoverskudd er effektivt til hinder for at fripoliseinnehavere kan få et reelt avkastningsoverskudd og pensjonsregulering i takt med lønnsveksten.»

- Det er viktige poenger som reises av Venstre i denne saken. Forvaltning av fripoliser har vært et neglisjert område av regjeringen, og jeg håper at det nå bli tatt tak i. Dette er viktig for alle som har fripoliser og som ikke har noen innflytelse på hvordan de forvaltes eller særlige muligheter for god avkastning, sier Aarbakke.

Les Finanskomiteens innstilling her. (Ekstern lenke til Stortinget.no)

 

Les også