Akademikerne går i mot ytterligere premieøkning i ytelsesordninger

Publisert 

Sammen med LO, Unio og YS har Akademikerne avgitt en høringsuttalelse til Finanstilsynet der organisasjonene går i mot å sette ned beregningsrenten i forsikring.

Akademikerne går i mot ytterligere premieøkning i ytelsesordninger

Finanstilsynet anslår premieøkningen til 13-15 pst i privat sektor, og noe lavere i kommunal sektor. Dette kommer på toppen av innfasing av ny dødelighetstariff som i 2014 har økt premien med 10-15 pst.

Les hele høringsuttalelsen her.

Les mer om saken, og andre høringsuttalelser på hjemmesidene til Finanstilsynet.