- Fripoliser burde fått regulering fra tidligere arbeidsgiver

Publisert 

Finans Norge rapporterer om en økning i antall fripoliser på 11 prosent fra 2013. - Vi burde hatt overgangsregler for å sikre regulering av disse fripolisene fra arbeidsgiver, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

- Fripoliser burde fått regulering fra tidligere arbeidsgiver

Økningen i fripoliser skyldes først og fremst at bedrifter avvikler sin ytelsesbaserte pensjonsordning. Ved overgangen til ny pensjonsordning blir det utstedt fripoliser, men arbeidsgiver har ikke lov til å sikre regulering av disse. 

- Med tanke på hvor dårlig pensjonen i fripolisene har blitt regulert, og hvor dårlig regulering som er varslet fremover, er økningen i antall fripoliser bekymringsfull. Som det nå er, ser vi at arbeidstakernes opptjente rettigheter forvitrer ved en overgang fra ytelsespensjon, sier Aarbakke.

Tallene fra Finans Norge viser for øvrig at ved utgangen av 2014 var det i underkant av 3 000 fripoliser som hadde gått over på investeringsvalg, det vil si 0,3 prosent. Disse kan få en bedre regulering enn andre fripoliser, men dette er det ingen garanti for.

Les mer om dette hos Finans Norge.

 

 

Les også