Økt yrkesaktivitet blant eldre

Publisert 

Nye tall fra SSB viser at andelen over 60 år som er i arbeidsstyrken har økt etter pensjonsreformen.

Økt yrkesaktivitet blant eldre

SSB skriver blant annet at yrkesaktiviteten blant dem over 60 år øker, og at ett av målene med pensjonsreformen ser ut til å bli oppfylt.

Les mer om den økte yrkesaktiviteten hos eldre på sidene til SSB (ekstern lenke).