Økt interesse for hybridpensjon

Publisert 

Det har foreløpig vært relativt stille rundt den en nye hybridpensjonsordningen, som ble tillatt i 2014. Både tilbuds- og etterspørselssiden har vært avventende, men nå viser statistikk fra Finans Norge at salget tar seg opp.

Økt interesse for hybridpensjon

Hybridordningen skiller seg fra ytelsespensjon ved at det er årlig innbetaling som andel av lønn, at den har såkalt alleårsopptjening og at årlig utbetaling fastsettes ut fra forholdet mellom pensjonsbeholdning og forventet gjenstående levetid (i motsetning til garantert (men levealdersjustert) ytelse).

Hybridordningen skiller seg fra innskuddspensjon blant annet ved at den har livsvarig utbetaling, mens innskuddspensjon kan utbetales over 10 år. Akademikerne er opptatt av at pensjonen skal være livsvarig, og mener dette prinsippet best ivaretar hensynene bak både folketrygden og AFP. Akademikerne mener derfor det er positivt at flere bedrifter nå velger hybridordningen fremfor ordninger med pensjonsutbetaling over et begrenset antall år.

Les mer hos Finans Norge. (Ekstern lenke).