Tettpakket på frokostseminar

Publisert 

100 personer møtte opp til dagens frokostseminar «Krise, kunnskap og konkurransekraft» for å høre foredrag fra Steinar Holden og Bengt-Åke Lundvall samt følge den påfølgende debatten mellom Tord Lien (FrP), Trine Skei Grande (V) og Gunnar Gundersen (H).

Tettpakket på frokostseminar

Akademikernes leder Knut Aarbakke ønsket velkommen med en innledning hvor han utfordret politikere til bindende svar på hvordan vi skal få bedre kvalitet i utdanningen, tilgjengeliggjøring av risikokapital til gründere samt en oppfordring til å vise solidaritet med et Europa i krise.

Steinar Holden fulgte opp med en oppdatering på arbeidet i det offentlige utvalget om lønnsdannelse. Deretter snakket økonomiprofessor Bengt-Åke Lundvall om ulikhet og velstand, den nordiske velferdsmodellen og nødvendigheten av å tenke globalt. Han kom sågar med en utfordring til Norge om å opprette en global tenketank i Norge hvor man inviterer kreative teoretikere og praktikere fra hele verden for å utvikle forskningsbaserte ideer for hvordan man kan reformere globale styringsmekanismer som gjør verden mere holdbar og stabil økonomisk, økologisk og sosialt.

Til sist var det debatt mellom Lien (FrP), Grande (V) og Gundersen (H) hvor de ble utfordret av Aarbakke omkring temaene som ble reist i de innledende foredragene. Det kunne se ut som alle i debatten var enige om at det trengs et massivt løft i satsningen på forskning og utdanning.

Vi har laget en storify fra frokostseminaret som man finner her (lenke).

For å se flere bilder kan man gå inn på Flickr.

Les også