Regional byutvikling er viktigere enn politikerne tror

Publisert 

- Å skape regionale kraftsentrum er viktig fordi det er i og rundt de store byene de fleste bor, og det er her endringer i kommunestrukturen vil ha størst effekt, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Regional byutvikling er viktigere enn politikerne tror
Knut Aarbakke

- Vi trenger å utvikle bedre bo- og arbeidsmarkedsregioner rundt de største byene. Det vil skape sterkere fagmiljøer og bedre vekstvilkår for næringslivet. Men da må kommunestrukturen rundt de 20 største byene i Norge tilpasses arbeidsmarkedsregionen på en annen måte enn i dag, sier Aarbakke.

I fjor utarbeidet professor Jørn Rattsø en forskningsrapport for NHO og Akademikerne som viser at effekten av kommunesammenslåinger er størst rundt de store byene, og ikke i utkantkommunene som mange har trodd.

Rattsø som også leder produktivitetskommisjonen, mener at det viktigste med reformen er at de store bykommunene blir mer robuste og slagkraftige. Aarbakke støtter dette, og mener at de fleste partiene ikke forstår betydningen av å utvikle sterke regionale bysentra. Resultatet av dagens politikk er at stadig mer flyttes til Oslo.

- Rattsø har svært gode poenger som jeg mener partiene må ta inn over seg. Kommunen skal ikke bare produsere velferdstjenester, men også legge til rette for næringsutvikling og skape arbeidsplasser. En mer helhetlig samferdsels- og næringspolitikk er godt eksempel på hvorfor kommunereformen bør starte med de største byene og regionene rundt disse, sier Aarbakke.

For mer informasjon kontakt Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, mobil 900 68 484.

Regional byutvikling er viktigere enn politikerne tror

Lenke til samleartikkel Akademikerne spør, partiene svarer

Lenke til Rattsø-rapporten

Les også - Slår et slag for byutviklingen