Fullt på kommunekonferanse

Publisert 

Det var fullt på Litteraturhuset i Oslo da Akademikerne og NHO arrangerte konferanse om kommunestruktur på onsdag. Jørn Rattsø la frem en rapport som viser at det er bykommunene og ikke småkommunene som bør ha fokus i kommunereformen.

Fullt på kommunekonferanse

Konferansen ble ledet av Christl Kvam som nå er regiondirektør i NHO Innlandet, men som også har en fortid som leder av Akademikerne. Hun startet med å invitere Akademikernes Knut Aarbakke og NHOs Kristin Skogen Lund opp på scenen for en samtale om hvorfor organisasjonene er opptatt av kommunereform.

Deretter var det kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners tur til å innlede. Han uttrykte glede over rapporten til Rattsø og mente at det var et interessant innspill til kommunereformen. Han sa at han ønsker verdens beste offentlige sektor og at kommunereformen handler om å styrke kommunene i hele landet, styrke fagmiljøene og skape bedre tjenester der folk bor.

Etter Sanner entret Jørn Rattsø scenen for å legge frem rapporten som allerede hadde fått mye omtale både av Aarbakke, Skogen Lund og Sanner. Han snakket om at byer, ikke land er nøkkelen til morgendagens økonomi og at man må organisere for å modernisere og at modernisering er urbanisering. Han påpekte at befolkningsveksten er sterkest i byene og at man bør starte med å utvikle gode byregioner først. Videre ønsker Rattsø å gi de største byene i Norge Oslo-status ved at de overtar de fylkeskommunale oppgavene. Hele presentasjonen til Rattsø kan lastes ned i bunnen av artikkelen.

Så var det ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlos, tur. Han mente at man i større grad måtte begynne å tenke regioner og lage større kommuner slik at man får en helhetlig og framtidsrettet plan på utvikling for å skape større vekst. Bjørlos presentasjon kan også lastes ned under artikkelen.

Før den avsluttende debatten snakket Audun Blegen, leder for forretningsutvikling Eiendom Skandinavia i Veidekke, og Morten Sørgård, konserndirektør i Evry om bedriftsperspektivet på kommunestruktur og reformbehov. Begge disse presentasjonene kan også lastes ned.

Til sist var det debatt mellom Helge André Njåstad fra FrP og Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet om kommunereformen og hvilke grep som bør gjøres.

På konferansedagen var Knut Aarbakke i debatt på NRK i Dagsnytt 18 med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet. Den kan ses her

Last ned hele rapporten her.

Fullt på kommunekonferanse
Knut Aarbakke og Kristin Skogen Lund

 

Fullt på kommunekonferanse
Jan Tore Sanner

 

Fullt på kommunekonferanse
Alfred Bjørlo (V)

 

Fullt på kommunekonferanse
Audun Blegen (Veidekke) og Morten Søgård (Evry)

 

Fullt på kommunekonferanse
Helge André Njåstad (FrP) og Helga Pedersen (AP)

Les også