EUs programmer for SMB

Publisert 

EUs programmer for SMB - kan være en viktig finansieringskilde for norske kunnskapsintensive SMBer.

NHO Brüssel retter i dag søkelyset på Eurostars en finansieringsmetode for innovative, fremtidsrettede og forskningsutøvende SMB. 

Eurostars er et av EUs mer markedsrettede FoU programmer, og norske bedrifter har gjort det godt innen dette programmet. 

Les mer om Eurostars på NHOs nettsider   og hos Norges Forskningsråd