Bykommunene er nøkkelen i kommunereformen

Publisert 

En forskningsrapport utarbeidet for NHO og Akademikerne, viser at det er by- og ikke småkommunene, som bør ha fokus i kommunereformen.

Bykommunene er nøkkelen i kommunereformen
Knut Aarbakke

- Det er viktig at reformen dreier seg om mer enn de kommunale velferds-tjenestene. Sterke kommuner er avgjørende også for næringsutvikling og arbeidsplasser, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Rapporten, utarbeidet av professor Jørn Rattsø som også leder produktivitetskommisjonen, har en utradisjonell inngang til regjeringens varslede kommunereform. Mens de fleste har vært opptatt av at vi har for mange småkommuner i Norge, mener Rattsø at det viktigste med reformen er at de store bykommunene blir mer robuste og slagkraftige.

- Jeg tror Rattsø er inne på noe veldig viktig. Kommunene skal ikke bare produsere gode velferdstjenester til befolkningen. De skal også legge forholdene til rette for bedrifts-etableringer, næringsutvikling og arbeidsplasser. Da må både bedrifter og arbeidstakere ville bo i regionen, sier Aarbakke.

Rattsø-rapporten mener at den fremtidig økonomiske veksten i Norge er betinget av vellykket byvekst. I dag er dette lokaldemokratiet hemmet av oppsplittede byområder med manglende handlekraft. Kommunereformen bør derfor først og fremst være en byreform. I følge Rattsø er det avgjørende at vi lykkes med å utvikle de 20 største byregionene bedre enn vi har gjort til nå.

Minst tre byregioner (Stavanger, Bergen og Trondheim) bør i følge rapporten, få samme styringsmodell som Oslo, dvs. at de overtar de fylkeskommunale oppgavene. De mindre distriktskommunene bør også bli større, men det er urealistisk å tro at disse skal ha like mange oppgaver og like stor frihet som bykommunene.

- Akademikerne er opptatt av kommunereformen fordi gode velferdstjenester krevere sterke fagmiljøer, og sterke fagmiljøer er alltid av en viss størrelse. Men vi er også opptatt av reformen fordi god næringsutvikling krever teknisk infrastruktur, transportsystemer, nærings- og boarealer, og sosial infrastruktur som utdanning og kultur. Her er kommunene avgjørende viktige, sier Aarbakke.

 

Les også