Alle bør ikke være fast ansatt

Publisert 

Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, var en av foredragsholderne på NHO's årskonferanse 7. januar. Flere selvstendig næringsdrivende, vil gi bedre mobilitet og mer innovasjon.

Alle bør ikke være fast ansatt
Knut Aarbakke, leder av Akademikerne

Aarbakke snakket om utviklingen av nye arbeidsformer, der fast ansettelse i økende grad blir avløst av selvstendige næringsdrivende som jobber i løsere tilknyttede fellesskap, gjerne i tidsavgrensede prosjekter.

Hele foredraget kan sees på NHO's nettsider,lenke.