Akademikerne støtter årets TV-aksjon

Publisert 

SAMMEN FÅR VI HJELPEN HELT FREM.TV-aksjonen NRK 2016 går til Røde Kors' arbeid for å redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden - mennesker rammet av krig og konflikt.

Akademikerne støtter årets TV-aksjon

Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp. Vi håper du vil være med å bidra.

Bli bøssebærer!

Akademikerne oppfordrer til å stille som bøssebærer søndag 23. oktober.

Målet er at alle husstander skal få besøk den 23. oktober. Til det trenger vi 100 000 bøssebærere.

Du kan melde deg som bøssebærer her.

Krig og vold skaper enorme lidelser. Mennesker blir drept, og ringvirkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. De mangler vann, mat og medisiner, helsetilbudet svekkes, de må flykte fra hjemmene sine og har ingen jobb å gå til. Dette fører igjen til underernæring, helseproblemer, utrygghet og fattigdom.

De innsamlede midlene går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.

Røde Kors er flere steder en av få hjelpeorganisasjoner som slipper til med humanitær hjelp, og har gjennom lokale frivillige tilgang til mennesker i svært sårbare situasjoner. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig- og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv.

Her kan du lese mer om prosjektene som skal motta støtte gjennom TV-aksjonen.