Akademikerne på høring i Nærings-komiteen

Publisert 

Akademikerne har vært på høring i Stortingets Næringskomite. Generelt mener Akademikerne at forslaget til statsbudsjett inneholder en rekke positive elementer. Det vi allikevel ser som de største utfordringene på kort og lang sikt, er tilgangen på kompetanse, kunnskap og omstillingsevne i næringslivet. Akademikerne savner en sterkere satsning på næringsrettet forskning over Nærings- og handelsdepartementets budsjett og en større innsats for å skape bærekraftig produksjon av varer og tjenester.

Akademikerne på høring i Nærings-komiteen

Akademikernes høringssvar kan leses her, lenke.  

Fra Akademikerne møtte nestleder i Akademikerne og styremedlem i Tekna Åsmund Knutsen, generalsekretær i Tekna Kåre Rygg Johnsen og kommunikasjonssjef i Akademikerne Marit Meyer.