Akademikerne støtter årets TV-aksjon

VANN FORANDRER ALT: TV-aksjonen NRK 2014 går til Kirkens Nødhjelps vannarbeid. Målet er å skaffe varig tilgang til rent vann for over en milion mennesker.

Akademikerne støtter årets TV-aksjon

Akademikerne oppfordrer til å stille som bøssebærer søndag 19. oktober.

Med årets TV-aksjonsmidler skal Kirkens Nødhjelp bore nye brønner, bedre sanitærforhold og gi opplæring i hygienekunnskap i åtte land: Haiti, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Sør-dudan, Somalia, Etiopi og Tanzania.

--

Rent vann er grunnleggende forutsetninger for liv og helse. Mangel på rent vann, sanitære forhold og hygienekunnskap fører til at 3,4 milioner mennesker dør hvert år, de fleste av disse er barn under fem år.

TV-aksjonen har fått navnet "Vann forandrer alt" fordi tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn bruker 200 millioner timer på å hente vann til familien. Denne arbeidskraften tilsvarer å bygge 28 Empire State-bygninger hver dag. Tilgang til rent vann kan frigjøre denne tiden, slik at barn får gå på skole og kvinner gjort inntektsgenererende arbeid.

Rent vann i landsbyen beskytter kvinner mot faren for overgrep og voldtekt på den lange veien for å hente vann. Tilgang til vann betyr også at konflikt om den dyrebare ressursen dempes. Håndpumper og vanningsanlegg sikrer avlinger og buskap og øker dermed matvaresikkerheten. Det kan føre til at mennesker ikke trenger flykte når det er tørkeperioder. Rent vann har enormt mange positive ringvirkninger for enkeltmennesker og hele samfunn.

Kirkens Nødhjelp har arbeidet med vann siden 70-tallet og er Norges fremste ekspert på å levere vann i katastrofer. Metodene for å levere vann er mange – deriblant brønnboring, rehabilitering av vannpumper, avsalting av grunnvann og systemer for oppsamling av regnvann. Kirkens Nødhjelp jobber med lokale partnere fordi de kjenner lokale forhold best, både sosialt, politisk og økonomisk. Det gir en unik mulighet til å igangsette og opprettholde de riktige metodene for å skaffe lokalsamfunn tilgang til rent vann. Samarbeid med lokale partnere koster mindre og monner mer. Kirkens Nødhjelp hjelper også til med å opprette vannkomiteer slik at lokalsamfunnet selv forvalter vannet. Det gir eierskap og mer langsiktige vannprogrammer.

Les mer på TV-aksjonen.