- Vi trenger smarte omstillingspakker

Publisert 

Nye tall fra SSB viser at ledigheten i Norge har kommet opp i 4,2 prosent og daglig varsler nye bedrifter om nedbemanninger. Ledigheten har ikke vært høyere siden desember 2005.

- Vi trenger smarte omstillingspakker
Knut Aarbakke på Ulstein

Les hele saken i E24 - Ber regjeringen handle: - Må bruke 100 millioner kroner.

 

- Nå trenger vi smarte omstillingspakker for næringslivet, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne. Han ber regjeringen handle. Regjeringen bør sette av minst 100 millioner kroner til en slik pakke. Litt avhengig av studielengde og fag bør dette kunne gi 5000 plasser.

20 – 25.000 mennesker har nå mistet jobben som en konsekvens av at oljeprisen er halvert og svært mange av vårens nyutdannede opplever at arbeidsmarkedet nesten over natten har gått fra å være rosenrødt til knalltøft.

- På den ene siden kan vi ikke gjøre noe med den globale oljeprisen. På den andre siden må vi unngå at verdifull kompetanse går tapt for alltid. Derfor må vi nå utvikle et etter- og videreutdanningstilbud til dem som har mistet jobben eller ikke får jobb. Både bedriftene og arbeidstakerne må i årene som kommer omstille seg for at når markedet er tilbake vil det ikke være nøyaktig som i dag, sier Aarbakke.

Han ser for seg at etter- og videreutdanningstilbudet skal være et tilbud til ingeniører, fagarbeidere og andre yrkesgrupper som nå sliter. Tilbudet bidrar til at vi kan beholde verdifull kompetanse i industrien, samtidig som den enkelte arbeidstaker blir bedre rustet til å ta del i fremtidens verdiskapning.

- Det vi står overfor nå er ikke bare en dipp i markedet, det er en strukturell endring av Norge. Omstilling og bærekraft kommer til å være fremtidens drivere, og må være selve kjernen i etter- og videreutdanningsprogrammet, sier Aarbakke.

Han var selv på studietur til den maritime klyngen på Møre i mai.

- Klyngen er verdensledende, men sliter nå med at oljeselskapene reduserer investeringer og aktivitet. Det skaper store utfordringer på kort sikt. På lang sikt vet vi at havrommet byr på enorme muligheter innenfor mat, mineraler og energi. I mellomtiden må vi beholde og utvikle den maritime kompetansen slik at vi er posisjonert, sier Aarbakke.

Han mener statsministeren, kunnskapsministeren, arbeidsministeren og næringsministeren må sette seg ned med de delene av næringslivet som sliter, for å diskutere hvordan en omstillingspakke innenfor etter- og videreutdanning bør utformes. Regjeringen bør sette av minst 100 millioner kroner til en slik pakke. Litt avhengig av studielengde og fag bør dette kunne gi 5000 plasser. Det er viktig at tilbudet kommer på plass raskt. Heldigvis er det mange sterke fagmiljøer på universitetene, høgskolene og fagskolene som kan levere innhold i samarbeid med bedriftene selv. Det er ikke da snakk om ordinære studieløp, men å bidra til at dagens spisskompetanse vris mot fremtidens muligheter som for eksempel fra maritim til havrom.

- Fremtiden vil kreve andre kompetanser enn i dag. For en fagarbeider eller ingeniør som har vært 20 år i arbeidslivet, kan en periode på skolebenken være akkurat det som trengs. Det vil gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet, og gi arbeidsledige et attraktivt og fornuftig alternativ til arbeidsledighet, sier Aarbakke.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Leder Knut Aarbakke, Akademikerne mobil 900 69 484