- Må gå fra saksbehandler til verdiskaper

Publisert 

Det sa innkjøpsdirektør Kjetil Istad i Helse Sør-Øst om innkjøpere på konferansen om innovasjon i offentlige innkjøp som Akademikerne arrangerte sammen med NHO.

- Må gå fra saksbehandler til verdiskaper

Dette var et uttrykk som satte seg hos tilhørerne i salen på Næringslivets Hus. Dagen startet med at NHOs Kristin Skogen Lund og Akademikernes Knut Aarbakke ønsket velkommen og forklarte hvorfor de respektive organisasjonene er opptatt av innovasjon i offentlige innkjøp.

Sveinung Fjose fra Menon presenterte deres nye rapport om nettopp innovasjon i offentlige innkjøp kan bidra til mer produktivitet og bedre tjenester. Han pekte på ulike problemstillinger som motvirket innovasjon i innkjøp og skisserte mulige løsninger. Les hele rapporten her.

Deretter gikk statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Eirik Lae Solberg på talerstolen og snakket om hvordan offentlig innkjøpsmakt kan legge grunnlag for mer innovasjon i ulike næringer. Han pekte på effektiv samhandling med leverandørene, strategisk forankring av innkjøp i ledelsen og at et stort problem var frykten for å gjøre feil. I tillegg sa han at det nå kom nye EU-regler for offentlig anskaffelse som ville få konsekvenser for Norge og forenkle prosessene. Til sist sa han at det var viktig å utvikle kompetansen hos innkjøperne og at dette er et ledelsesansvar.

Kjetil Istad tok så ordet for å snakke om hvordan innkjøp ble bedrevet i Helse Sør-Øst. Hans kanskje viktigste budskap var at leverandørdialogen er avgjørende. Dette leder til høye krav til interaksjon og kunnskapsdeling – som igjen fører til at innkjøperne må gå fra å være saksbehandlere til verdiskapere. Med det mente han at de må ha mer kunnskap om innkjøpet. Istad la også vekt på kunnskapsutveksling mellom innkjøperen, personer med fagspesifikk kompetanse og leverandøren.

Johan Ivarson fra Telenor Objects var neste mann ut, og han snakket om leverandørperspektivet. I foredraget tok han opp viktige punkter i anbudsprosessen. Hans innspill var at innkjøpskompetansen må økes, at man trenger et mer forutsigbart regelverk og incentiver som motiverer til å finne nye og innovative løsninger og heller kjøp etter forhandling enn en åpen anbudskonkurranse. Han var også opptatt av at dialogen mellom leverandører og kjøper var svært viktig.

Før debatten fikk Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet anledning til å kommentere innleggene. Han ville nyansere debatten og ikke minst retorikken litt, og sa at det offentlige tross alt har bidratt til mye innovasjon tidligere gjennom blant annet utviklingen av internett og GPS. Videre sa han at forskjellen mellom Høyre og AP på dette punktet ikke var så stor, og at det var systemene som man måtte gjøre noe med. Til sist mente han at debatten om innovasjon i offentlige innkjøp nå hadde tatt en konstruktiv retning ettersom det ikke lenger bare handler om sparing, men om å bruke penger riktig.

Til slutt i programmet var det en kort debatt mellom Lae Solberg og Tvedt Solberg.

- Må gå fra saksbehandler til verdiskaper
Knut Aarbakke og Kristin Skogen Lund

 

- Må gå fra saksbehandler til verdiskaper
Sveinung Fjose

 

- Må gå fra saksbehandler til verdiskaper
Kjetil Istad

 

- Må gå fra saksbehandler til verdiskaper
Johan Ivarson

 

- Må gå fra saksbehandler til verdiskaper
Lae Solberg og Tvedt Solberg

Les også