- Etterlyser tydeligere nasjonal retning for innovasjon

Publisert 

Innovasjon Norge presenterte i går rapporten Drømmeløftet 2016 – Innspill til en ny retning for Norge. – Anbefalingene til Innovasjon Norge er gode, og jeg håper nå at regjeringen tar signalene om at vi trenger en ny og proaktiv næringspolitikk, sier Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.

- Etterlyser tydeligere nasjonal retning for innovasjon
Knut Aarbakke på Ulstein

I Drømmeløftet 2016 definerer Innovasjon Norge seks mulighetsområder for satsing. Disse er havrommet, ren energi, bioøkonomi, helse og velferd, smarte samfunn samt kreativ næring og reiseliv.

- Vi må satse der vi allerede har forutsetninger for å lykkes. Flere av disse områdene er sektorovergripende. De har stort rom for kompetanseoverføring fra oljesektoren hvor vi allerede er verdensledende. Spesielt innenfor havrommet, bioøkonomi og helse- og velferdsteknologi bør det være gode muligheter for kompetanseoverføring, sier Aarbakke.

Akademikerne har gitt regjeringen skryt for en kraftfull satsing på forskning. Dette er det viktigste grepet Norge kan ta for økonomisk utvikling på lang sikt. Men det trengs også satsinger som skaper ny vekst og flere arbeidsplasser på kortere sikt. Innovasjon Norge kommer med ti anbefalinger for den videre satsingen på mulighetsrommene som er definert.

- Traaseths ti forslag er gode råd til regjeringen. Den første anbefalingen som er nasjonal retning, har også Akademikerne etterlyst tidligere. Fremover må regjeringen ta proaktive grep innenfor områder vi allerede er sterke og i regioner med spesielle utfordringer. Fremtidens næringer vil vokse ut fra det vi er sterke på i dag, sier Aarbakke.

En av anbefalingene handler om gründere. Innovasjon Norge ønsker at flere gründerselskaper skal vokse seg store med base i Norge og anbefaler at det offentlige bistår mer for å sikre Norge langsiktig og kompetent kapital.

-Kapital er viktig, men vel så viktig er de selvstendig næringsdrivendes rettigheter. Personer med gode ideer må ha rammebetingelsene for å tørre å ta steget fra fast ansettelse til å drive for seg selv, sier Aarbakke.

Les rapporten hos Innovasjon Norge. (Ekstern lenke).