Starte (og drive og/eller avvikle) egen virksomhet

Oppstart og drift av egen virksomhet krever normalt betydelig egeninnsats, særlig i oppstartsfasen. Informasjonsbehovet er stort. Akademisk utdannelse inneholder i liten grad disipliner som gir den nødvendige kompetansen i slike spørsmål.

Vi vet at dette er en reell etableringshindring. Det er derfor viktig med lett tilgjengelig informasjon.

Enkelte medlemsforeninger arrangerer egne etablererkurs og andre tiltak for å legge til rette for at medlemmer skal ta steget ut og etablere egen virksomhet. Det finnes også en rekke andre tiltak for tilrettelegging av informasjon – nettbasert informasjon, nettverk og ulike forum. Nedenfor finner du et utvalg lenker til aktuelle ressurser.

Generell informasjon om etablering og drift av virksomhet

Informasjonsressurser hos medlemsforeningene:

Nettverk, forum, hubs mv.