Vitenentreprenørskap i krisetid

Publisert 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland åpner den 2. nordiske vitenentreprenørskapkonferansen fredag 22. januar 2010 i Oslo. Hun vil presentere den norske handlingsplanen for entreprenørskap i utdanning. - Her ligger Norge i forkant. De andre nordiske landene kan lære av den norske ministeren for høyere utdanning, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke.

Vitenentreprenørskap i krisetid

Hovedtema vil være vitenentreprenørskap/entreprenørskap blant akademikere, med spesiell vekt på krisetid. Hvordan kan de nordiske landene stimulere akademikere til å starte egen bedrift?
 
Konferansen vil også ta opp spørsmål om universitetene gjennom sin forskning og utdanning bygger opp entreprenørkultur.