Verktøy for vekst - om Innovasjon Norge og SIVA SF

Publisert 

Akademikerne deltok 14. mai i høring i Stortingets Næringskomité om Stortingsmelding 22 ( 2011 – 2012) ”Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF”.

Verktøy for vekst - om Innovasjon Norge og SIVA SF

Fra Akademikerne deltok leder Knut Aarbakke og Teknas president Marianne Harg, samt direktør Erik Strøm ( Tekna) og Akademikernes utredningssjef Nina Sverdrup Svendsen. 

- Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og står bak en større andel bedrifter med særlig høy vekst. Virkemidler som skal gi flere gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer må vurderes i forhold til akademikergruppen, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke.  

- Vi trenger en helhetlig virkemiddelpolitikk og enkle og tilgjengelig virkemidler , sier Aarbakke. Virkemidler for vekst og innovasjon må være like tilgjengelig  for hele landet, uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Virkemidlene knyttet til Innovasjon Norge og SIVA må også vurderes i en helhetlig sammenheng med de virkemidlene Forskningsrådet forvalter.