Skal utrede selvstendig næringsdrivendes rettigheter

Publisert 

I forrige uke oppnevnte finansminister, Siv Jensen, et offentlig utvalg som skal utrede delingsøkonomien, og i dette mandatet ligger det også at man skal se på rettigheter til selvstendig næringsdrivende. – Dette har Akademikerne etterlyst lenge, og vi er glade for at utvalget nå er oppnevnt, sier Lars Duvaland, leder av Akademikerne næringsdrivende.

Skal utrede selvstendig næringsdrivendes rettigheter
Lars Duvaland

Utvalget skal utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk, og ledes av professor Tommy Staahl Gabrielsen, står det i pressemeldingen fra Finansdepartementet.

I mandatet kan man lese følgende om de selvstendig næringsdrivende: «Vurdere mulige virkninger av delingsøkonomien for arbeidslivet, herunder for arbeidstakere og oppdragstakere. Utvalget skal vurdere konsekvensene av at det kan bli flere selvstendig næringsdrivende, og om det er behov for endringer i reglene for denne gruppen.»

- Akademikerne ønsker at flere skal starte egen virksomhet. Flere selvstendig næringsdrivende bidrar til mer fleksibilitet, innovasjon og et mangfoldig arbeidsliv. Samtidig vet vi at mange av våre medlemmer kvier seg for å velge bort et ansettelsesforhold for å starte opp. Det er gjort viktige endringer de senere år i folketrygdlovens regler om foreldrepermisjon og omsorgspenger. Likevel er manglende sosiale rettigheter fremdeles en etableringshindring, sier Duvaland.

En nylig undersøkelse i regi av Akademikerne Næringsdrivende viser at manglende rettigheter ved sykdom pekes særskilt ut. Svakere muligheter til pensjonssparing og mangel på dagpenger om man har vært næringsdrivende er andre viktige hindringer.

- Vi tror det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge ytterligere insentiver inn i sosiale rettigheter for næringsdrivende. Dette vil bidra til å skape flere bedrifter og dermed økt verdiskapning for samfunnet. Dette er noe av det utvalget må se på, sier Duvaland.