Rettighetene til selvstendig næringsdrivende må styrkes

Publisert 

Over 60 prosent av befolkningen mener at selvstendig næringsdrivende har dårligere velferds-ordninger enn ansatte arbeidstakere. Det viser en undersøkelse gjennomført av Respons.

Rettighetene til selvstendig næringsdrivende må styrkes
Marit Hermansen, leder i Akademikerne

- Folket har dessverre helt rett. De aller fleste velferdsordningene er dårligere for selvstendige næringsdrivende. Nå må regjeringen få fortgang i arbeidet med å tilpasse lovverket, sier Marit Hermansen, leder av Akademikerne.

Det norske arbeidslivet er i rask endring og nye tilknytningsformer til arbeidslivet er i fremmarsj både her og i resten av Europa. I en tid med økonomisk omstilling er det stadig flere som starter egen virksomhet, samtidig som mange også blir frilansere.

- Det er liten tvil om at Norge trenger langt flere selvstendig næringsdrivende enn vi har i dag. Dette skaper både noe jobber og nye måter å arbeide på. Begge deler er veldig nyttig for den omstillingen Norge er inne i. Da er det alvorlig når det sosiale sikkerhetsnettet mangler, sier Hermansen.

Det er særlig på følgende områder det sosiale sikkerhetsnettet er svakere for selvstendig næringsdrivende enn for ansatte arbeidstakere:

• Dårligere rettigheter til sykepenger

• Manglende rett til dagpenger

• Vesentlig dårligere muligheter for pensjonssparing

Stortinget ba i 2014 regjeringen om å urede de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende, men regjeringen har foreløpig ikke kommet lenger enn å be det såkalte «Delingsøkonomiutvalget» om å se på problemstillingen.

- Jeg vil be regjeringen om å forsere behandlingen av velferdsrettighetene for selvstendig næringsdrivende. Norsk økonomi er i omstilling og vi kommer til å trenge langt flere gründere. Da må ikke mangelen på velferdsordninger bli et uoverstigelig hinder. 60 prosent av Akademikernes medlemmer oppgir mangelfulle rettigheter ved sykdom er en av de største hindringene for å starte for seg selv. Slik bør det ikke være, sier Hermansen.

For vanlige ansatte kan det settes av inntil 7 prosent av lønnen opp til 7,1 G og inntil 25,1 prosent av lønn over 7,1 G til pensjonssparing. For næringsdrivende kan det ikke settes av mer enn 4 % av inntekt mellom 1 – 12 G.

- Når det gjelder pensjonssparing mener jeg at det ligger til rette for å gjennomføre endringer umiddelbart, og jeg forventer at regjeringen tar affære kjapt. Det er mange selvstendig næringsdrivende som går en usikker pensjonsalder i møte dersom ikke disse endringene snart kommer på plass, sier Hermansen.

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Marit Hermansen, leder av Akademikerne - mob. 916 41 239

 

Saken har stått på trykk i ANB siste.no og flere medier.

Les også