Nullpunktsanalyse om tilknytningsformer

Publisert 

I forrige uke publiserte Fafo en nullpunktsanalyse om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Formålet med nullpunktsanalysen er å følge utviklingen i årene fremover. Rapporten viser blant annet at andelen midlertidig ansatte er høyere i offentlig enn i privat sektor.

Nullpunktsanalyse om tilknytningsformer

I rapporten ser man også at hovedfunnet blant selvstendig næringsdrivende er at andelen i Norge er stabil og lav. Dette er et kjennetegn Norge deler med de øvrige nordiske landene, med unntak av Finland, kan man lese i rapporten.

- Blant Akademikernes medlemmer er rundt 10 prosent til enhver tid selvstendig næringsdrivende. Det blir spennende å følge utviklingen etter denne nullpunktsanalysen. Trendene globalt viser at det blir flere og flere selvstendig næringsdrivende. Vi merker økende interesse blant Akademikernes medlemmer og medlemsforeninger for tilrettelegging av gode rammebetingelser for næringsdrift, sier Lars Duvaland, leder av Akademikerne næringsdrivende.

Hele rapporten fra Fafo kan leses her. (Ekstern lenke til Fafo).