Mer entreprenørskap blant akademikere skal skape økt vekst i Norden

Publisert 

Entreprenørskap i Norden er av stor betydning for sysselsetningen og verdiskapningen. I alle nordiske land er derfor en viktig målsetning å øke antallet entreprenører.

Mer entreprenørskap blant akademikere skal skape økt vekst i Norden

Undersøkelser viser at entreprenører med høyere akademisk utdannelse har større sannsynlighet for bedre inntjening og vekst. Samtidig er andelen akademikere som starter foretak og kunnskapen om disse, lavere enn ønsket. Derfor har Nordisk InnovationsCenter nylig innvilget finansiering av prosjektet ”Akademikere som vækstiværksættere i Norden”. 

Av: Sophie Terkelsen, Nordisk InnovationsCenter

Prosjektet drives av de akademiske fagforeningene i Norden og utgår fra deres medlemmer.
- Dette er kanskje den viktigste gruppen når det gjelder vekstselskaper, sier senior innovasjonsrådgiver i Nordisk InnovationsCenter (NICe), Marcus Zackrisson. 

Vil ha flere fremgangsrike entreprenører
De siste 10-15 årene har entreprenørskap blitt et svært viktig tema i de nordiske landene, og dermed har også vilkårene blitt bedre. Men det er fortsatt utfordringer på området.

 - Selv om klimaet for entreprenører har blitt bedre, skapes det fortsatt for få vekstselskaper i Norden. Derfor er den økte kunnskapen dette prosjektet har som mål å bidra til, viktig for at vi ytterligere skal kunne forbedre entreprenørskapspolitikken og de offentlige støtteordningene, og slik få flere fremgangsrike entreprenører, sier Zackrisson.

Tradisjon for samarbeid
De nordiske akademikerorganisasjonene har lang tradisjon for samarbeid og erfaringsutveksling, særlig innenfor det arbeidspolitiske feltet. For tre år siden etablerte akademikerforeningene i Norden; Akademikerne Norge, AC Danmark, SACO i Sverige og Akava i Finland, et omfattende samarbeid om akademikere som entreprenører.

- De første møtene handlet om at vi opparbeidet oss en felles kunnskapsbase om våre lands styrker og svakheter når det gjelder innovasjon og entreprenørskap, sier Nina Sverdrup Svendsen, utredningssjef i Akademikerne Norge og prosjekteier for prosjektet ”Akademikere som vækstiværksættere i Norden”.

Nordiske benchmarkingstudier
Dette var også utgangspunktet for at foreningene søkte Nordisk Ministerråd, som NICe er del av, om å finansiere en konferanse hvor resultatene fra benchmarkingstudier om entreprenørskap som foreningene hadde gjort, kunne presenteres.

- Til konferansen inviterte vi også europeiske representanter til å gi inspirasjon og ideer til hvordan vi kan bli bedre på bestemte områder der de nordiske landene i dag ikke er ledende, sier Sverdrup Svendsen.   

Etter konferansen fulgte enda en felles nordisk konferanse, denne gang om akademikere som kunnskapsentreprenører. Her var utdannelse og forskning i fokus, og det ble diskutert hvor og hvordan kunnskapsinstitusjoner kan bidra til å fremme entreprenørskap blant akademikere.

 Stor interesse til prosjektet
- På konferansen deltok Marcus Zackrisson fra NICe, som viste interesse for konferansen vår og det felles nordiske samarbeidet blant akademikerforeningene. Dette ble starten for vårt prosjekt og samarbeid med NICe, sier Sverdrup Svendsen.

Prosjektet er iverksatt i erkjennelse av at det i dag er lite kunnskap om denne gruppen av entreprenører – dette til tross for at undersøkelse foreningene har gjort viser at akademikere bidrar forholdsmessig mer til både økonomisk vekst og sysselsetting i de nordiske samfunnene.

- Foruten NICe, har også andre politiske aktører og organisasjoner vist interesse til prosjektet. Disse inkluderer både arbeidsgiverorganisasjoner, men også aktører som er aktive i vekstkapitalmarkedet og som har stor kjennskap til nettopp den målgruppen vi jobber med i prosjektet, sier Sverdrup Svendsen.

  Prosjektet er nå er i gang med å inngå avtaler med forskere fra henholdsvis Danmark, Norge og Sverige, som blir ansvarlige for å gjennomføre studien.
- Vi ser et stort engasjement og vilje til å bidra i å gi ny kunnskap om hva som skal til for å få flere akademikere til å ville starte egne virksomheter.

 Entreprenørskap forankret i universitetene
I 2011 vil det bli avholdt en ny konferanse, denne i tilknytning til prosjektet, hvor særlig utvalgte representanter fra universiteter i Norden vil fortelle om hvordan de strategisk har valgt å satse beinhardt på at entreprenørskap skal være et svært viktig fokus og forankret i samtlige av universitetenes aktiviteter, for så vel studenter som ansatte.

Prosjektet i seg vil ha en varighet ut året 2011, hvor resultatene så vil bli presentert på nyåret 2012.  

 

Nordisk InnovationsCenter