Krever tiltak for flere vekstbedrifter

Publisert 

- Det er fint at regjeringen har satt ned bedriftsbeskatningen til 27 prosent og at de varsler at flere tiltak kommer.

Krever tiltak for flere vekstbedrifter

- Men dette hjelper bare bedrifter i skatte-posisjon. Derfor er det viktig at vi nå også får på plass en mer aktiv politikk for oppstartsbedrifter. Bedre finansiering og et mer aktivt virkemiddelapparat er avgjørende, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. 

- Norge har verdens høyeste kostnadsnivå. Da vil industri og arbeidsplasser der vi ikke lenger er konkurransedyktig dø ut. Det ser vi nå med mye tradisjonell industri, som f.eks. papir-industrien. Vi er avhengig av å erstatte de arbeidsplassene som går tapt, med nye bedrifter på områder der vi har konkurransekraft. Da trenger vi flere nyetableringer og mer gründerskap, sier Aarbakke. 

Det ble startet nesten 35.000 nye bedrifter i Norge i 2012. Statistikken viser at omtrent 70 prosent av disse vil være borte om få år. Akademikernes medlemsundersøkelser viser at omtrent 40 prosent kunne tenke seg å starte en egen bedrift, men at langt færre faktisk gjør det. En stor nordisk undersøkelse fra i fjor viser at det er to hindre for flere etableringer. Det ene er at tilgangen på risikokapital oppleves som vanskelig. Det andre er at sikkerhetsnettet, dvs. velferdsordningene, er dårligere for de som starter for seg selv enn det er for fast ansatte. 

- Norske banker er mer vant til å finansiere hus enn gode ideer, og det stiller spesielle krav til øvrige finansieringskilder, sier Aarbakke. 

Her er Akademikernes ønskeliste for å få flere bedriftsetableringer:

Finansieringen av oppstartsbedrifter må styrkes
Risikokapitalfond i offentlig regi, skattefradrag for investeringer i nye bedrifter og fritak for arbeidsgiveravgift for nystartede bedrifter er blant de tiltakene som må vurderes.

Virkemiddelapparatet må vris mot mer innovasjon og nyskaping
Vi må få et offentlig virkemiddelapparat som er mindre opptatt av geografi og tellekanter, og mer opptatt av å finne og utvikle de gode ideene.

Handlingsplan for kommersialisering av forskning
Staten bevilger hvert år over 25 milliarder til forskning ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, men innsatsen resulterer for sjelden i nye produkter eller bedrifter. Her må det tas grep.

Bedre velferdsordninger for selvstendig næringsdrivende
Både når det gjelder sykepenger, omsorgspenger ved fødsel, pensjonsrettigheter og dagpenger kommer selvstendig næringsdrivende i dag dårligere ut enn fast ansatte. Denne barrieren må det gjøres noe med.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mob. 900 69 484 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle saker

 

Krever tiltak for flere vekstbedrifter

 

Pensjon

 

Få styringsgruppen på plass

 

Fei for egen dør!

 

Bløffer om modernisering av staten

 

 

Nyhetsbrev

Jeg ønsker å få tilsendt informasjon pr. e-post når nye artikler publiseres.

Registrer deg

 

 

 

 

 

 

Om Akademikerne

Styret

Sekretariatet

Medlemsforeninger

Samarbeidspartnere

Kontakt oss

 

 

Lønnspolitikk

Statlig sektor

Kommunal sektor

Oslo kommune

 

Helse

 

 

Samfunnspolitikk

Samfunn og arbeidsliv

Forskning og utdanning

Klima- og miljøpolitikk

Næringspolitikk

Politikkdokumenter

 

 

Arbeidslivspolitikk

Inntektspolitikk

Pensjonspolitikk

Arbeidsmiljø

Likestillingspolitikk

Inkluderende arbeidsliv

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg oss på:

 

 

Last ned App