Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Publisert 

Lovforslag om Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold) er til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen.

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Hovedorganisasjonene, Akademikerne, Unio og YS, er kritiske til økt bruk av konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold. Dette er et tema som har vært på dagsorden i mange år.

I den forbindelse har Akademikerne, Unio og YS sendt brev til Arbeids- og sosialkomiteen hvor det pekes på at det er svært viktig at arbeidslivet nå får allmenne regler om konkurranseklausuler og at de blir nedfelt i lov.

"Vi ser stadig flere tilfeller av at arbeidsgivere ønsker å ta inn konkurransebegrensede klausuler som går langt utover hva som er rimelig for den enkelte og hensiktsmessig for samfunnet. Det er også et økende problem at det inngås avtaler mellom bedrifter om at man skal avholde seg fra å rekruttere hverandres ansatte."

Les også