Konferanse om akademikere og entreprenørskap, vekstiverksetteri

Publisert 

Torsdag 19. januar ble konferansen "Så skapar vi tillväxt" i Stockholm arrangert. Konferansen kan sees på nett.

Konferanse om akademikere og entreprenørskap, vekstiverksetteri

I et felles forskningsprosjekt har Saco i Sverige, AC i Danmark og Akademikerne i Norge studert egenskapene til virksomheter som er drevet av akademikere og som vokser raskt. Hvilke barrierer, drivkrafter og suksessfaktorer finnes det? Studien består av intervjuer, registerdata og undersøkelser. 

På konferansen ble resultatene presentert og diskutert. 

Websending fra konferansen

Undersøkelse av vekstvilkår i akademikeres virksomheter

Nordic Innovation: Oppsummering av entreprenørskap blant akademikere