Høyre svikter de selvstendig næringsdrivende

Publisert 

Høyre er det eneste partiet på Stortinget som ikke vil likestille rettighetene i folketrygden for selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere i kommende stortingsperiode.

Høyre svikter de selvstendig næringsdrivende

– Vi vet at dårlige sosiale ordninger er den viktigste grunnen til at ikke flere starter opp egne bedrifter. Høyres motstand mot å gi selvstendig næringsdrivende et bedre sikkerhetsnett rimer svært dårlig med partiets slagord “Nye ideer og bedre løsninger”, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. 

I dag har selvstendig næringsdrivende langt dårligere rettigheter når det gjelder sykepenger, arbeidsledighetstrygd, pensjon og omsorgspenger enn det arbeidstakerne har. Akademikerne har derfor stilt spørsmål til samtlige partier på Stortinget om de etter valget vil gå inn for å likestille rettighetene i folketrygden mellom selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere. Samtlige partier, bortsett fra Høyre, svarer ja. 

- Høyre sier de er opptatt av næringslivets vilkår og av at det skal etableres flere bedrifter. Men dette står ikke til troende i praktisk politikk. Likestilling mellom selvstendig næringsdrivende og arbeidstakerne i folketrygden er det viktigste grepet som kan tas for mer nyskaping og flere bedriftsetableringer i Norge, sier Aarbakke. 

Akademikerne gjennomførte i fjor en stor studie om bedriftsetableringer sammen med sine søsterorganisasjoner i Norden. Norske akademikere rapporterte da at et dårlig sosialt sikkerhetsnett er det største hinderet for å starte for seg selv. Det er en viktig forklaring på at det er færre akademikere som etablerer egen virksomhet i Norge enn i Sverige og Danmark. 

- Norge kommer ikke godt ut i internasjonale undersøkelser om innovasjon, nyskaping og entreprenørskap. Det må vi gjøre noe med, og bedre rettigheter for selvstendig næringsdrivende er et åpenbart sted å begynne. Jeg håper og tror at Venstre, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet klarer å snakke Høyre til fornuft dersom det blir et borgerlig flertall etter valget, sier Aarbakke.

Spørsmål til partiene

  SV Ap Sp KrF V H FrP 
Vil partiet fremme forslag om å gi selvstendig næringsdrivende de samme ordningene i folketrygdgden som arbeidstakere, evt. ordninger som ligner på disse?  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Nei  Ja