Global kompetanse i fokus

Publisert 

Akademikerne var representert på den fjerde Viteniverksetterkonferansen som gikk av stabelen i Stockholm 19. mars, og fikk oppleve mange spennende foredrag. Hovedtema var hva slags kompetanse som trengs for å vokse globalt.

Global kompetanse i fokus
Lisa Cooper

Konferansen ble innledet av Göran Arrius, leder av Saco, som igjen gav ordet videre til dagens møteleder, Peter Larsson fra Sveriges Ingenjörer. Det første foredraget ble holdt av Karl Wennberg som snakket om hurtigvoksende foretak etablert av personer med utenlandsk bakgrunn. Han presenterte sin forskning, blant annet representert med et prosjekt om bakgrunnen for at foretak vokser. Forskningen hans viser at det som er viktig for vekst er leder/eiers bakgrunn som etnisitet, utdanning og om man kommer fra en familie hvor det er vanlig å starte bedrift. I tillegg pekte han på at foretak etablert av mennesker med utenlandsk bakgrunn vokser hurtigere enn andre foretak.

Maroun Aoun fra Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) holdt deretter et innlegg om deres arbeid med å bistå og være rådgivere for førstegenerasjons innvandrere som ønsker å starte bedrift i Sverige. De har et samarbeid med ALMI som er en virksomhet som blant annet gir startlån til bedrifter og investerer risikokapital til entreprenører. IFS har rundt 40 rådgivere i landet som kommer fra 18 land og snakker 23 ulike språk. De betjener ca 5000 kunder i året og fungerer som et bindeledd mellom entreprenører av utenlandsk bakgrunn og det svenske samfunnet.

Det siste som skjedde før lunch var at Peter Larsson hadde en samtale med Niklas Adalberth fra Klarna om deres etablererhistorie. Klarna har blitt en stor suksess med ca 1100 ansatte i flere land, og Adelberth fortalte litt om mulige fallgruver ved internasjonal etablering, og hvordan de løste de ulike utfordringene.

Etter lunch snakket Nina Rawal fra Industrifonden. Industrifonden investerer i vekstforetak med potensial. De bidrar med midler, kompetanse og nettverk inn i organisasjoner. Hun sa at Sverige er bra på innovasjon, men dårligere på å fange opp akademikere som er født utenlands.

Deretter holdt Vipul Nandaniya, etablerer av Evolution 9 i Danmark i 2012, et foredrag om å tenke globalt men å handle lokalt. Altså om fenomenet glokalisering. Med teknologi kan man nå langt med lokale tiltak og produkter fordi man ikke trenger å reise – de kan spres på internett via kanaler som eksempelvis Facebook. Hans viktigste budskap handlet om mangfold. Altså at for at en bedrift skal lykkes trengs det personer med forskjellig kunnskap, men også mennesker fra forskjellig bakgrunn og med forskjellige verdensbilder.

Lisa Cooper fra USA og Norge snakket om sin bakgrunn og hvordan hennes organisasjon Leadership Foundation ble til. Da hun kom til Norge ble hun utsatt for mange fordommer, og etter en karriere i privat sektor begynte hun å jobbe i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) i 2006 fordi hun ønsket å jobbet med mangfold i det norske samfunnet. I 2008 startet hun så Leadership Foundation hvor hun jobber med å fremme og promotere suksesshistoriene blant akademisk utdannede innvandrere som har blitt entreprenører i Norge.

Før konferansen ble avsluttet stilte Tove Lifvendahl, politisk sjefsredaktør i Svenska Dagbladet, spørsmål om Sverige er attraktivt nok for globale talenter. Hennes mening er at de ikke er det, og at selv om Sverige skårer bra på innovasjon, er det fremdeles mye skepsis mot mennesker som har en utenlandsk utdannelse – både mot immigranter og personer fra Sverige som har studert i et annet land.

Konferansen ble avsluttet av Akademikernes leder, Knut Aarbakke. Se hele konferansen på hjemmesidene til SACO.

Global kompetanse i fokus
Göran Arrius

 

Global kompetanse i fokus
Karl Wennberg

 

Global kompetanse i fokus
Maroun Aoun

 

Global kompetanse i fokus
Knut Aarbakke

Les også