Folketrygden må dekke barselomsorg

Publisert 

Universelle velferdsordninger - også for selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere som ikke er dekket av tariffavtale:Akademikerne mener at folketrygden må dekke inntekt for fedre når de er hjemme to uker i forbindelse med at de får barn. - Det er viktig at dette gjøres som en universell ordning., sier Akademikernes leder Knut Aarbakke. Tilsvarende mener vi at mødre som ammer, må ha samme rett til fri uten inntektstap uavhengig av hvor de jobber.

Folketrygden må dekke barselomsorg

 
Les Akademikernes høringsuttalelse "Rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri", lenke.