Fjerning av revisjonsplikten for små bedrifter

Publisert 

Regjeringen la rett før jul fram et forslag om å fjerne revisjonsplikten for små aksjeselskap. - Dette er svært positivt, sier Eva Westby, leder i Akademikerne næringsdrivende.

Fjerning av revisjonsplikten for små bedrifter

Hun viser til at Akademikerne næringsdrivende har etterlyst en slik endring lenge. 

- Vi håper nå at stortinget gir forslaget sin tilslutning, sier Westby. 

Les regjeringens forslag