Entreprenørskap i Norden

Publisert 

De nordiske akademiske organisasjonene arrangerte i september for tredje gang et internasjonalt seminar om akademikere og bedrifter. Målsettingen var å drøfte og utveksle erfaringer med hvordan man skal kunne øke antallet kunnskapsintensive bedrifter i de nordiske landene.

Entreprenørskap i Norden

På konferansen kom det frem at medlemskap i akademiske fagforeninger er i endring. Selvstendig næringsvirksomhet har blitt en normal del av hverdagen til akademikere, og det er stadig vanligere å hoppe mellom entreprenørskap og sysselsetting. Men hva har fagforeninger å tilby den enkelte entreprenør? 

Åsmund Knutsen, nestleder i Akademikerne, uttalte at det fortsatt er behov for nettverk og økonomisk og sosial trygghet, slik som det tradisjonelt alltid har vært på arbeidsplassen og gjennom arbeidsgiver. Man må også ha noen som tar opp kampen og kjemper for gode vilkår. 

Sveriges Ingenjörers medlemstidning dekket konferansen. 

Artikkelen i Ingenjören