Den 3. nordiske viteniverksetterkonferansen 27. september

Publisert 

Den 3. nordiske viteniverksetterkonferansen finner sted i Helsingfors 27. september. Konferansen er åpen og retter seg mot alle som er engasjert i entreprenørskap.

Den 3. nordiske viteniverksetterkonferansen 27. september

De nordiske akademiske organisasjonene arrangerer for tredje gang et internasjonalt seminar om akademikere og bedrifter. 

Målsettingen er å drøfte og utveksle erfaringer med hvordan man skal kunne øke antallet kunnskapsintensive bedrifter i de nordiske landene. 

Konferansen er åpen og retter seg mot alle som er engasjert i entreprenørskap.