De selvstendige næringsdrivende i fremtidens arbeidsmarked

Publisert 

Akademikerne leder Knut Aarbakke var invitert for å gi en kommentar på NHO og Abelias frokostseminar om de selvstendige næringsdrivende i fremtidens arbeidsmarked.

De selvstendige næringsdrivende i fremtidens arbeidsmarked

I sitt foredrag sa Aarbakke at Norge står overfor store utfordringer fremover og at fall i oljeprisen, færre jobber i oljebransjen og lav produktivitetsvekst er noe av det vi må finne løsninger på.

- Å gjøre arbeidslivet mer fleksibelt er en viktig del av den løsningen og det å utvikle den norske modellen er viktig i så henseende. Og dette mener jeg at Norge er godt rustet til å takle, sa Knut Aarbakke.

En ny rapport om selvstendig næringsdrivende som Menon og SNF har laget ble presentert på seminaret. Rapporten viser at antallet som kombinerer fast jobb med selvstendig næringsvirksomhet har økt med 13 prosent de siste ti årene.

Akademikerne ønsker aktivt å stimulere enda flere til å starte egen virksomhet.

- Selvstendig næringsdrivende bidrar til økt innovasjon, mer verdiskaping, mer fleksibilitet og til et mer mangfoldig arbeidsliv, sier Aarbakke.

De globale trendene med færre ansatte og flere selvstendige med mange oppdragsgivere er også kommet til Norge.

- Da må vi lage ordninger som gjør det mulig å lettere gå fra å være fast ansatt til selvstendig og tilbake igjen.

Flere selvstendig næringsdrivende vil både gi mer innovasjon og økt verdiskaping. Det er noe Norge trenger nå. De to neste tiårene kommer til å gi flere og større endringer i arbeidslivet. Om 20 år vil kanskje så mye som halvparten av dagens jobber være borte. Hovedfokus må da være hvordan vi skal klare å skape flere nye jobber enn de gamle som forsvinner.

Som aktører i trepartssamarbeidet må utviklingen i arbeidslivet tas på alvor.

- Vi må møte fremtiden med visjoner og gode reguleringer, fremfor skepsis og fornektelse. Vi må sørge for å ha regler, rettigheter og plikter som sikrer alle en grunnleggende trygghet, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke.

Rapporten "Selvstendig næringsdrivende i Norge" kan leses her.