Billigere å starte AS

Publisert 

Regjeringen foreslår å senke inngangsbilletten for nye aksjeselskaper fra 100 000 til 30 000 kroner. Svært bra, mener Akademikerne. 

Billigere å starte AS

- Vi er veldig glade for at regjeringen nå har kommet oss i møte på dette punktet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. Han tror det dermed vil bli mye mer attraktivt for gründere å starte bedrift gjennom norsk aksjeselskap. – Norsk økonomi, og kanskje særlig distriktene spesielt, har et stort behov for at flere velger å starte egen bedrift. For mange har inngangsbilletten til å danne et AS vært for stor. Det har regjeringen nå gjort noe med, sier Aarbakke.